Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?


Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů. Existuje ale řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen. V jakých případech se daň neplatí a kdy se tomu naopak nevyhnete?

Podmínky, za jakých jste povinni z takového příjmu zaplatit daň z příjmu a kdy jste od daně osvobozeni, jsou popsány v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmu.

5leté vlastnictví nebo 2leté bydliště

Daň nemusíte platit (tedy jste osvobozeni), pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. Pokud jste měli v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tak se tato lhůta (časový test) zkracuje na 2 roky. V obou případech však pro podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2 nebo 5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

Pojem bydliště je definován § 2 odst. 4 ZDP. Bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Bližší definici stálého bytu potom doplňuje pokyn GFŘ D-6. Více je problematika rozvedena v článku Prodej nemovitosti ne vždy znamená platit daň z příjmů.

Jak je to s družstevním bytem?

V případě převodu členských práv družstva nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob stejně jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Uspokojení bytové potřeby

Ještě v jednom případě však nebude daň z příjmu platit. A to pokud podle §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu.

5 případů, kdy je prodávají osvobozen od daně z příjmu při prodeji nemovitosti

  • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
  • Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
  • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
  • Dědictví - časový test splnil zůstavitel.
  • Převod členských práv k družstevnímu bytu (opět 5letý časový test).

30.08.2016 , Finance.cz , Redakce 

V případě jakékoliv otázky mi prosím napište, rád Vám odpovím.

                                                nebo volejte na 727 975 507