Advokátní úschova

Kde uschovat peníze při převodu nemovitostí

V praxi se časová prodleva mezi uzavřením kupní smlouvy a vkladem do katastru nejčastěji řeší složením peněz do úschovy v realitní kanceláři, u advokáta nebo notáře. Prodávající dostane peníze až poté, kdy je v katastru vyznačen nový vlastník. Kterou z uvedených úschov je nejvýhodnější zvolit?

Úschova peněz není vůbec samozřejmá záležitost.

Patrně nejvíce úschov peněz uskutečňují realitní kanceláře. To je dáno tím, že realitky se snaží svým klientům poskytnout úplný servis služeb. Pro klienty je to pohodlné, protože všechny náležitosti si vyřídí pod jednou střechou. Za úschovu peněz se zpravidla zvlášť neplatí, protože cena je obsažena v celkové provizi, kterou klient platí realitce.

Pohodlná služba ale nemusí být tou nejlepší. Vážný problém by zejména nastal, kdyby realitka svěřené peníze klientů zpronevěřila. Peníze by už nemuseli dostat zpět. Problém je i v tom, že podmínky úschovy peněz v realitce žádný zákon neupravuje a často o tom nebývá uzavřena ani speciální smlouva. Podmínky v nejzákladnější míře bývají obsaženy v kupní smlouvě.

Důsledkem například bývá, že když kupující a prodávající nejsou dost ostražití, tak úroky z uložených peněz si nechá realitka. Peníze realitka ani nemusí mít na zvláštním účtu, takže je může "točit" v rámci jiných obchodů.

To ale neznamená, že vždy musí jít o špatnou volbu. O peníze v osvědčených a seriózních realitních kancelářích se klienti bát nemusí. "U členů Asociace realitních kanceláří v posledních deseti letech nedošlo ke zneužití peněz klientů," řekl Právu prezident této asociace a ředitel pražské RAK CZ Jaroslav Novotný.

Služby realitek mají z hlediska jistot klientů ještě jedno minus. Většina lidí neví, že nejsou oprávněny poskytovat právní služby. Pokud tedy realitka sama připraví kupní smlouvu, jde z její strany jen o nezávazný návrh a je na klientech, zda ji zcela akceptují, doplní nebo úplně přepracují. Za smlouvu pak realitka nenese právní odpovědnost.

Většina realitek - členů Asociace realitních kanceláří - tento problém řeší tím, že tyto služby poskytne klientovi jí doporučený advokát. To už je pak jiná situace.

Větší jistota u advokáta

Advokátní úschova peněz dává klientům mnohem větší jistotu. Úschova je v základních rysech upravena v zákoně o advokacii a detailněji pak ve stavovských předpisech. Zákon zejména ukládá advokátovi, že peníze přijaté do správy je povinen uložit na zvláštní účet.

Ze stavovských předpisů plyne, že úroky ze složené částky advokátovi nepatří, pokud dohoda nestanoví něco jiného. Advokáti jsou ze zákona pojištěni proti profesní chybě. To se sice nevztahuje na případy zpronevěry peněz, ale k tomu dochází v praxi zřídka. Advokáti nejčastěji přijímají peníze do úschovy v souvislosti s právním úkonem, který dělají, v tomto případě se sepsáním kupní smlouvy.

Klient si může s advokátem domluvit smluvní cenu (paušálem nebo podle hodin), nebo se použije mimosmluvní tarif uvedený ve vyhlášce ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Pokud si jedna strana najme advokáta, který sepíše i kupní smlouvu, měla by druhá počítat s tím, že advokát hájí zájmy svého klienta a že dokument nemusí být vyvážený.

Notář je nestranný

Úschova u notáře je upravena obdobně jako u advokáta, zákon je ještě detailnější. "Peníze musí být vždy na zvláštním účtu v bance, přičemž úroky přísluší prodávajícímu či kupujícímu, podle toho, jak jsou v protokolu o úschově upravena práva k uschované částce. Notář je rovněž pojištěn proti profesní chybě. V zájmu stoprocentní jistoty klientů připravujeme pojištění notáře i pro případ zpronevěry, i když zatím nikdy takový případ nenastal," řekl prezident Notářské komory ČR JUDr. Martin Foukal.

Poplatek za úschovu je pevně daný a určuje ho vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. Poplatek je odstupňovaný podle částky úschovy. Je-li složena do úschovy například suma jeden milión korun, činí poplatek za úschovu 5600 korun bez DPH (s DPH 6664 Kč). Při třímiliónové částce je poplatek 9600 korun bez DPH (s DPH 11 424 Kč).

V případě jakékoliv otázky mi prosím napište, rád Vám odpovím.

nebo volejte na 727 975 507